Kemenesalja délkeleti peremén, a Marcal mellékén található a csaknem 3000 lakosú nagyközség. Keleti határa nagyrészt sík, a Marcal felé ereszkedő terület, míg nyugat felől a Mosó-árok völgyének dombosabb térszíne húzódik. A vidék nagy része mezőgazdasági művelés alatt áll, vízfolyásainak mellékét rétek kísérik, míg déli irányban nagyobb kiterjedésű erdők borítják a tájat.
  Közlekedési helyzete kedvező, mellette keresztezi egymást a 8-as és a 84-es főútvonal, és ide érkezik a Celldömölk irányából dél felé tartó harmadrendű főút is. Vasútállomására Celldömölk felől és Tapolca felől egyaránt érkeznek vonatok.

A település környéke lakott volt már az ókor idején is, több bronzkori halomsírt tártak fel a régészek.
  Jánosháza aránylag későn keletkezett. 1254 táján a Varsányi családé volt a terület, az alapító az e családból származó János, aki várát 1396-ban építette fel. A falu első írásos nyoma csak a 15. századból, 1428-ból való. Nevét feltehetően egykori tulajdonosáról, a szomszédos, ma már csak emlékekben élő Varsányt is birtokló Jánosról (Joannesről) kapta. Joannes kisvára a mai várkastély területén lehetett.
  Az 1400-as évek elején a Garayak szerezték meg, és a somlói uradalomhoz csatolták. A 16. század elején Bakócz Tamás birtokába került, tőle az Erdődiek örökölték, akik zálogba adták a devecseri Choron családnak. Ők később örökbirtokként erősítették meg szerzeményük tulajdonjogát. A család kihalása után a leányági örökösöktől az Erdődiek szerezték vissza a 18. században.
  A kastély a 16-17. században élte virágkorát, ekkor alakult ki a tövében lévő település is. Határában az 1600-as években jelentős katonai tábort is fenntartottak. Bár a török idők során, 1571-ben elhagyott helyként tartották számon, hamarosan mezővárossá fejlődött. Kereskedelmi jelentőségét növelte a főút közelsége is. 1707-ben osztrák csapatok felgyújtották, de felépülése után ismét virágzó központtá lett. Vásáraira sok környékbeli faluból érkeztek ide az emberek. A 18. században zsidók is letelepedtek itt, olyan nagy számban, hogy a következő században iskolát, zsinagógát építettek. Csak később, mikor más falvak is szerezhettek vásártartási engedélyt, és a kereskedelmi utak is más irányt vettek, csökkent le Jánosháza jelentősége, így a 19. század során városi rangját is elvesztette.

Nevezetességek

Fontosabb címek