A Kemeneshát dombvonulatának lankái alatt találhatjuk a mintegy 600 lakosú községet. Határának északi részét a Cser fennsíkja foglalja el, ahol akác- és fenyőerdőket, cseres-tölgyeseket, réteket, facsoportos-bokros legelőket találunk. A fennsík szelíd lejtőkkel ereszkedik le a Kemenesalja már csak enyhén hullámos síkságára. A lejtőkön sok évszázados hagyományokkal szőlőművelés folyik, melyet csak néhol szakítanak meg kisebb veteményeskertek, akácosok. A falutól délkelet felé, az "Alsómezőn" más a táj jellege, itt a Cinca patak egykori árterén, és széles völgyében főleg mezőgazdasági területeket találunk, összefüggő szántóföldekkel, a patak mellékén egy nyárfaerdővel és a hajdani "berek" ma már csak bozótos maradványaival.
  Főbb közlekedési utak nem érintik a községet, legkönnyebben Celldömölk felől, a vele gyakorlatilag összeépült Kemenesmihályfán keresztül közelíthető meg. Legközelebbi vasúti megállóhely Kemenesmihályfán, 1,5 km-re van, illetve a celldömöli állomás, ahonnan autóbuszjáratokkal utazhatunk ide.

A falut első ízben 1280-ban említik az írások, Semyen néven. A hagyomány szerint a honfoglalás idején erre a vidékre egy Semjén nevű vitéz érkezett.
  Első birtokosai az Osl nemzetségbeli Ostffyak voltak, akik hosszú évszázadokon át megtartották itt birtokaikat. Később leszármazottaik, a Zichyek és Vidosok, majd az enyingi Török, és a pápai Esterházy család szereztek itt területeket.
  A 16-17. században a lakosság többször is kénytelen volt a törököknek hódolni, különösen Pápa eleste után fordult rosszabbra a helyzet.
  A hitújítás során itt is, mint Kemenesalja nagyobb részén, az evangélikus vallás terjedt el. Az időközben leromlott állapotú, régi templomot az evangélikusok használták hosszú ideig. Az ellenreformáció során a templomfoglaló bizottságot a falu lakói botokkal, fejszékkel felfegyverkezve elűzték, azonban a bizottság csakhamar katonai segítséggel visszatért, így sikerült a templomot erőszakkal visszafoglalniuk.
  A település jellegzetesen nemesi falu volt, 1698-ban 9, 1835-ben már 49 nemesi családot írtak össze.
  A falu életében mindig fontos szerepet töltött be a szőlőhegy, az itt alakult hegyközség rendtartását 1774-ben rögzítették írásba. Ez az egyik legrégebbi ilyen jellegű fennmaradt iratunk.
  Itt lakott 1798-tól 1803-ig Berzsenyi Dániel, akinek innen indult el költői pályafutása. Egykori lakóháza már nincs meg, helyét emléktábla jelzi. A Kis-hegyen álló présháza azonban ma is látható, belsejében múzeumot rendeztek be.
  Az utolsó évszázadokban a Berzsenyi, Radó és Deutsch családok voltak a község földesurai, akik sokat tettek a település felvirágzásáért. A három kastélyból kettő napjainkban is áll még, a Deutsch-kúriát az 1980-as évek elején lebontották.
  A falu 1939 - 1946, valamint 1982 - 1992 között a szomszédos Kemenesmihályfával Sömjénmihályfa néven egyesült, de a lakosság mindkét esetben a különválás mellett döntött. 2000-től már önálló jegyzőséggel is rendelkezik. A két falu között azonban csak a helységnévtáblák jelzik a közigazgatási határt.

Nevezetességek

Fontosabb címek